ArtByte

Z KryptoWiki.info

ArtByte (ABY) - kryptowaluta. System o otwartym kodzie źródłowym. System wystartował w roku 2014. Wygenerowano 792 537 250 słownie (siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk tej kryptowaluty.

Strona projektu