BlazeCoin

Z KryptoWiki.info

BlazeCoin (BLZ) - kryptowaluta. System wystartował 2014-05-23. Utworzono 608 557 394 słownie (sześćset osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) sztuki tej kryptowaluty. System o otwartym kodzie źródłowym.

Strona projektu