BlueCoin

Z KryptoWiki.info

BlueCoin (BLU) - kryptowaluta. Wygenerowano 574 683 675 sztuk tej kryptowaluty. Zastosowano tu algorytm szyfrujący o nazwie X11. System wystartował w 2014 roku. System o otwartym kodzie źródłowym. Platforma używa dwóch sposobów zatwierdzania płatnosći Proof of Stake i Proof of Work. BlueCoin jest odsługiwany przez sprzętowe portfele.

Adres strony www