Litecoin

Z KryptoWiki.info

Litecoin (LTC) - kryptowaluta. System miał premierę w roku 2011. Jest to w pełni działający system. Kod źródłowy jest otwarty. Metodą zatwierdzania płatności jest Proof of work. Sprzętowe portfele obsługują tą kryptowalutę. Wygenerowano 57 057 628 słownie (pięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) sztuk tej kryptowaluty.

Strona domowa


Opis kryptowaluty Litecoin

Litecoin jest kryptowalutą typu peer-to-peer, która umożliwia natychmiastowe, niemal bezkosztowe płatności na rzecz każdego na świecie. Litecoin to otwarta sieć globalnych płatności, która jest w pełni zdecentralizowana bez żadnych władz centralnych. Kryptowaluta wystartowała w 2011-10-07, projekt jest w pełni działający o strukturze zdecentralizowanej i otwartym kodzie źródłowym. Sposób zatwierdzania transakcji to Proof of work. Litecoin używa algorytmu szyfrowania o nazwie Scrypt. Portfel sprzętowe wspierają ta kryptowalutę.

Przydatne Linki

  • Opis kryptowaluty, historia, notowania, opinie w serwisie fxmag [1]

Obsługiwane portfele sprzętowe